Σύνοψη InnoDays 2022

0

Ημέρες

0

Ομιλίες

0

Συμμετέχοντες σε Panels Συζητήσεων

0 +

Εκθέτες

Θεματικές Ενότητες

Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Οι Επιχειρήσεις στο δρόμο της Πράσινης Μετάβασης

Yποστήριξη & Xρηματοδότηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Ομιλητές - Συμμετέχοντες σε Panels Συζητήσεων - Conference Agenda

Εκπρόσωποι Καινοτόμων Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών

Panels Συζητήσεων

Ο Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Σχεδιασμός στρατηγικών για τη νέα εποχή.

Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρία ή αναγκαιότητα;

Μηχανισμοί επώασης και στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων

Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Στήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Εκθέτες - Κατανομή Περιπτέρων

Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Startups, Spin-offs, Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, Φορείς & Δομές Στήριξης και Ανάπτυξης  Επιχειρηματικότητας, Δημόσιοι Οργανισμοί

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή, 25/11/2022
17.00 έως 21.00
Σάββατο, 26/11/2022
10.00 έως 21.00
Κυριακή, 27/11/2022
10.00 έως 16.00

Venue