Διαθέσιμες ημέρες και ώρες για προετοιμασία - διαμόρφωση περιπτέρων

Οι εκθέτες μπορούν να επισκέπτονται το ΔΕΚΚ, για την προετοιμασία των περιπτέρων τους:

Τετάρτη, 23/11 από 9.00 έως 21.00

Πέμπτη, 24/11 από 9.00 έως 21.00

Παρασκευή, 25/11 από 9.00 έως 16.30

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χώρος διεξαγωγής: το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες, Γούβες Ηρακλείου. Χάρτης εδώ με Δωρεάν θέσεις στάθμευσης.

Διαθέσιμες ημέρες και ώρες για προετοιμασία – διαμόρφωση περιπτέρων -απεγκατάσταση

Οι εκθέτες μπορούν να επισκέπτονται το ΔΕΚΚ, για την προετοιμασία των περιπτέρων τους:

Τετάρτη, 23/11 από 9.00 έως 21.00

Πέμπτη, 24/11 από 9.00 έως 21.00

Παρασκευή, 25/11 από 9.00 έως 16.30

Δευτέρα 28/11 από 9.00 έως 16.30

Τρίτη 29/11 από 9.00 έως 15.00

Μετά το τέλος της έκθεσης ο εξοπλισμός των εκθετών θα πρέπει να απομακρυνθεί από το χώρο της έκθεσης μέχρι την Τρίτη 29/11 στις 15.00 μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του ΔΕΚΚ κ. Σταύρο Παπουτσάκη τηλ. 2897302050.

Κατάλογος εκθετών Δείτε τους εκθέτες εδώ https://innodays.gr/exhibitors/ και προγραμματίσετε τις συναντήσεις σας με άλλους εκθέτες πατώντας το B2B request

Κάρτες εισόδου εκθετών

Θα δοθούν στους εκθέτες κατά την είσοδο τους στο ΔΕΚΚ την 1η μέρα προσέλευσης τους.

Αποθηκευτικός χώρος: υπάρχει δυνατότητα χρήσης από τους εκθέτες αποθηκευτικού χώρου που βρίσκεται εντός του ΔΕΚΚ και θα είναι διαθέσιμος από 23/11 έως 29/11 μετά από συνεννόηση με τον κ. Σταύρο Παπουτσάκη τηλ. 2897302050.

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχει ελεύθερο δίκτυο wi-fi ειδικά για τους εκθέτες

Διαμόρφωση περιπτέρων

Η διαμόρφωση των περιπτέρων, πέραν του Δωρεάν εξοπλισμού που παρέχει η Περιφέρεια Κρήτης, είναι ευθύνη του εκθέτη. Οι μετόπες των περιπτέρων θα δημιουργηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ήδη αποστείλει ο κάθε εκθέτης.

Αναλυτικά οι οδηγίες εδώ

Υπεύθυνος ΔΕΚΚ κ. Σταύρος Παπουτσάκης, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, τηλ. 2897302050.

Ανάδοχος για την κατασκευή των Περιπτέρων κ. Καραμπίκας, ProExpo, κιν 6936663480, τηλ.: 210 2232441