Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Κατερίνα Ρουσάκη

Προϊσταμένη Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, τηλ. 2813.410171

Ομάδα Υποστήριξης Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, 

τηλ. 2813.410180 – 181

 

InnoDays 2022 Contact Email:  info [@] innodays.gr

Φόρμα Επικοινωνίας