Διοργάνωση από την Περιφέρεια Κρήτης

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας

©2022 Περιφέρεια Κρήτης